Copyrechten
Start

  Site Meter

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en of de uitgever.

No Part of this book may be reproduced in any form without written permission form the author and publisher. 

© 1993 

Druk: Van der Meer, Oosterwolde

 


Medewerkers boek:

Tekstverzorging : J. Graanstra - van der Beek.
Foto keuze : N. Dijkstra - Lenstra,   J. Visser.
Assistentie : De reŁniecommissieleden.
Tijdsbeeld : B.W. de Vries, B. van den Berg en commissieleden.
Computerverwerking : J. de Boer.
Computer advies en print werk : F.C.J. van Baren.
Eindredactie : Fotocommissie.

                              
                                      
                                       
                                       
                    
   
                                   

 

 

Sinds 25-03-2001 met betere foto's 
Sinds 1-11-2001 met nog meer foto's       Nu Ī260 stuks
Nu ook twee nieuwe foto's op http://www.haulerwijk.com/Vooruitgang/oud_haulerwijk.htm
Reacties via de Historische ver. Haulerwijk eo  Ps. vermeld de pagina of Foto-code waarover u schrijft.