Voorwoord
Start

  Site Meter

Voorwoord

Dit boek is het gevolg van de reŁnie, die 29 augustus 1992 is gehouden. Een reŁnie die is gehouden n.a.v. het 25 jarig bestaan van de Christelijke Basis School "de Schalmei". Deze is ontstaan naar het samengaan van de Christelijk Nationale Scholen en het Christelijk Volks Onderwijs. Daarom werd een reŁnie voor de Schalmei, Bovenschool en de C.V.O. en de Middenschool georganiseerd.

Wij hadden hierbij de volledige steun van het bestuur die ook financieel achter ons stond. Daar is nagenoeg geen gebruik van gemaakt, omdat wij van diverse middenstanders materiŽle of financiŽle steun mochten ontvangen. Zonder deze steun was dit veel moeilijker geweest, om een sluitend geheel te verkrijgen. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Die dank geldt ook voor de vele vrijwillige medewerkers zowel voor en/of tijdens de reŁnie.

Wij hebben dit boek samengesteld met behulp van informatie uit verschillende bronnen; interviewen, mensen die verhalen schreven, ook zijn het gemeente-archief en oude notulen nageslagen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Dit kost tijd maar zovelen deden hun best om het zo goed mogelijk te doen.

Ook wil ik vooral graag de fotoreŁniecommissie bedanken voor hun grote inzet bij het tot stand komen van dit boek, want nadat wij als reŁniecommissie het idee al hadden geopperd, was het de fotoreŁniecommissie die het idee gestalte gaf. Het eindresultaat heeft u, nu voor u liggen, een boek dat hopelijk even zo geslaagd is, als de ReŁnie zelf. Het is dan ook meer dan zijn geld waard.

Eind Mei hadden wij als streefdatum gekozen, omdat het dan 100 jaar geleden is dat officieel de aanzet is gegeven tot het christelijk onderwijs in Haulerwijk. Helaas is dat door omstandigheden net niet gelukt!

Wij mogen God dankbaar zijn dat er toen al mensen waren, om het christelijk onderwijs van de grond te krijgen. Het was een grote verrijking van het lager onderwijs in Haulerwijk en omstreken.

Terug in de tijd; we horen nu nÚg hoe geweldig de ReŁnie is geweest. Dit geeft een goed gevoel van binnen; als je beseft wat je teweeggebracht hebt op zo'n dag. Ik wil U daarom allen danken, namens de gehele reŁniecommissie voor alle goede reacties en medewerking. Ik hoop dat U kijk- en leesplezier mag beleven aan dit boek!

 

Namens de ReŁniecommissie.

 

Rieks de Vries.


 

 

 

Sinds 25-03-2001 met betere foto's 
Sinds 1-11-2001 met nog meer foto's       Nu Ī260 stuks
Nu ook twee nieuwe foto's op http://www.haulerwijk.com/Vooruitgang/oud_haulerwijk.htm
Reacties via de Historische ver. Haulerwijk eo  Ps. vermeld de pagina of Foto-code waarover u schrijft.