Schriften
Start

  Site Meter

Naar Norg Opstel 19_8_'48

In de vacantie ben ik met de derde en de vierde klas naar Norg toe geweest.

Toen we 's morgens bij school kwamen begon het net als altijd.

De school ging in en we zongen een paar versjes.

Toen bad de meester.

We deden een spelletje.

En we gingen toen naar de garage, en we wachten nog even, toen we in de bus zaten, want Grietje Hageman die had haar brood nog niet.

Haar moeder kwam er aan en toen gingen we weg.

Ik zat naast Roelie v/d Velde en Meintje Geertsma.

We gingen over Veenhuizen, en toen kwamen we Twee gevanenen voorbij waar Reina v/d Laan bruine mannen tegen zei.

We zijn eindelijk in Norg aangekomen wij stapten nu uit en we gingen naar de duinen.

Oosting ging weer weg.

We hebben een hele poos daar gespeeld.

We hebben gegeten.

En toen zijn we naar de speeltuin gegaan.

We zijn toen nog naar het zwembad gegaan.

De autobus haalde ons weer op en we gingen naar huis.

Schrijfschrift van F. Doller.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


Ter gelegenheid van het 40_jarig jubileum van H. M. Koningin Wilhelmina organiseerde de Chr. Oranjeverenigingen een 2 daags feest.

Op dinsdag 6 september kwamen de kinderen van de 4 Chr. scholen op het terrein te Midden_Haulerwijk samen.

Ofschoon het iets regende, werd er toch bij aanwezigheid van veel publiek opgewekt gespeeld.

Op woensdag 7 September werden er volksspelen georganiseerd.

Er waren wel 2000 personen op het terrein.

Op beide avonden werd het zeer mooie Historische spel: Uit het leven van Willem van Oranje opgevoerd. 6 Sept., des voormiddags was er een optocht van paarden, versierde wagens en fietsen van ong. 120 deelnemers.

Versierde wagen.                                  © Foto uit Schalmei-rëunie boek "Vervlogen tijden"

 

Het bestuur van de Chr. Oranjever. bestond uit:

R.J. Voortman, voorz.

W. Kronemeijer, secr.

S. Houkes, penn.

J. de Boer, vice_voorz.

H. de Man, 2e secr.

S.W. v.d. Mei

Jac. Spandauw

Wij zongen op de Nationale feestdag speciale liederen.

Jubileumlied

 

Weet je, wat voor feest wij vieren

Op deez' vrolijk blijde dag?

Waarom wij ons zo versieren

Met oranjestrik en vlag?

't Is vandaag een dag van vreugd,

't Is de dag der Koningin,

Dag die heel ons volk verheugt

't Is het feest van de vorstin.

 

Veertig jaar mocht zij regeren,

Wilhelmina van Nassau

Veertig jaar ons volk beheren,

Vol van liefde, zorg en trouw.

U zij onze zang gewijd,

Koningin van Nederland,

Want in blijd'en droeve tijd,

Voelt' ons volk Uw liefdehand.

Bovenstaande komt uit het schrift van H.F. D. geschreven in 1938.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


Ons Schoolfeest Mei 1949

 

Donderdag 5 Mei, de Bevrijdingsdag, hebben we Koninginnedag gehad.

Des morgens hebben we film gehad. De Hokus_Pokus en de Paardendieven waren het mooiste. Prins Bernhard bij de padvinders was ook wel mooi. Ze konden zo mooi marcheren. Maar de anderen waren toch mooier. De Melkboer hebben we ook gehad. Dat was een tekenfilm.

's Middags hebben we spelletjes gedaan. Wij moesten op een eilepeltje een bal leggen en wie het eerst weer terug was. Ik heb het verloren, ik moest tegen Pietje Dikkens. Ik heb het direct verloren. Toen hoefde ik niet meer.

We kregen ook een cadeautje. Ik heb een paar witte haar strikken gekregen. Mijn zusje had de eerste prijs. Ze kreeg een mooi schoudertasje. En als cadeautje kreeg ze een pop. Ze moesten hard lopen. Tot ze bij een stuk touw kwamen. Dat touw moesten ze boven het hoofd doen en onder bij de voeten er weer af. Wie dat eerst gedaan had, moest hard terug lopen. Wie het eerste bij de juffrouw terug was, had het gewonnen.

Feikje Doller.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


 

Kerstfeest in de school. Opstel 6_1_'49

We hadden een Kerstboom in de school.

Er zaten veel kaarsjes in.

We hadden ieder een lantaarntje.

Het orgel was er ook bij we hebben ook gezongen.

Meester Geertsma vertelde een verhaal van Simpie.

En ook nog waar de Here Jezus geboren is.

Spandaw is er ook geweest.

Des avonds om half vier kregen we vacantie tot 4 januarie.

We mochten het lantarentje mee naar huis nemen.

We kregen ook nog Tractatie.

 

Schrijfschrift van F. Doller.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


Haulerwijk, 14 Februari. 1950.

Beste Hennie

De vorige week heeft hier in Haulerwijk een groot schip gelegen dat "Klein Artis heette.

Daar in dat schip kon je van alles zien zoals: opgezette dieren, bijv een kangeroe of buideldier uit Australië, een stekelvarken, hert, en vele dingen meer.

Er waren ook levendige dieren bijv: papagaaien, kanaries, apen, slangen, en een vos.

Ook waren er prachtige aquariums met goud en andere vissen.

Zeg Hennie, heb jij ook zo'n Verkade's boek één van "Artis"

Dierenleven of Apen en Hoefdieren als je er één heeft?

Mag ik dan eens één lenen.

Of wil je het wel sturen.

Ik wil het ook wel komen halen.

Ik zal er goed voor zorgen.

Want ik heb gehoord dat er heel veel van vreemde dieren in staan.

Daarom wil ik het zo graag, omdat ik er zelf geweest ben.

Ontvang dan weer de Hartelijke en tot ziens.

Schrijfschrift van F. Doller.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


Een vrije Zaterdag. Opstel 30_3_'50

 

's Zaterdags morgens help ik mijn moeder.

Ik moet dan afwassen en schoenen poetsen, pannen boenen en andere dingen meer.

Dan als we om twaalf uur moeten eten moet ik de tafel dekken.

En na het eten moet ik weer afruimen, de borden en de andere dingen afwassen.

Als dat klaar is, moet ik de kopjes klaar zetten om te gaan thee drinken.

Daarna ga ik me wassen.

En als mijn moeder me nagekeken heeft, trek ik schone kleren aan.

En mag ik voor mijn moeder naar de winkel om boodschappen te doen.

En 's avonds ga ik buiten spelen.

Schrijfschrift van F. Doller.

(Foutjes zijn niet door ons verbeterd. Red.)


Onze schoolreis. Opstel 4_7_'50

 

 

Vrijdagmorgen om acht uur zijn we bij de school vertrokken.

We zijn door Veenhuizen en Assen gegaan en zo op Rolde aan.

In Rolde zijn we de Balloërkuil bekeken.

Toen zijn we naar Borger gegaan daar hebben we gegeten en gedronken bij het grootste Hunnebed van Nederland.

Daar op dat hunnebed hebben we een hele poos gespeeld.

Van Borger ging de tocht naar Emmen.

In Emmen gingen we eerst naar de dierentuin.

In de dierentuin gingen de derde en de vierde klas naar links, en wij gingen naar rechts.

Er waren ontzettend veel dieren te veel om op te noemen.

Er waren ook heel veel apen.

Ook een mensaap.

Die net gevoed werd.

Toen we de dierentuin hadden bekeken gingen we eerst naar het doolhof daar waren allemaal gangetjes.

En als je dan de anderen op de uitkijktoren zag staan.

Dan wou je d'r graag heen.

Maar dan liep het weer dood.

Toen we naar het doolhof waren geweest hebben we eerst een ijsco

gehad, en zijn we naar het wildpark gegaan.

Daarna zijn we naar de speeltuin gegaan.

Toen we een poos hadden gespeeld, hebben we de oudkamer bekeken.

Daarna zijn we er in de bus gestapt, en ging het op Appelscha aan.

Toen we in Appelscha aankwamen hebben we eerst gezwommen en toen in de tuinen gespeeld.

Toen ging het op huis aan.

Om acht uur waren we weer thuis.

Het was een mooie tocht.

Schrijfschrift van F. Doller.

 

 

 

 

Sinds 25-03-2001 met betere foto's 
Sinds 1-11-2001 met nog meer foto's       Nu ±260 stuks
Nu ook twee nieuwe foto's op http://www.haulerwijk.com/Vooruitgang/oud_haulerwijk.htm
Reacties via de Historische ver. Haulerwijk eo  Ps. vermeld de pagina of Foto-code waarover u schrijft.