Hallo.

CNV foto's download

5 -11-2021          Joure

12-11-2021         Dokkum

 

Let op, omstreeks 15-12-2021 worden de foto hier verwijderd.

 

 

Mocht iemand over zijn Portretrechten vallen bij eventuele publicatie, verwijder dan de betreffende foto.
Publiceren doet ieder op eigen verantwoordelijkheid. 

 

 

 

Start
Omhoog
Overheid Onderwijs

Klik op een der links voor meer gegevens.
 
 
Badminton
 Secr. F. Kramer-Pronk  Verl. SCheidingsweg 48   9343TJ  Een-west    422066

 

Beatrixoord afd.
 D. Siezema-Zwart De Leij 50   8433KD 0516-421007

 

Biljartclub Haulerwijk
 K. Nieuwland Eikensingel 1 8433 JH Haulerwijk 0516 421002 

 

Dammen
 G. Hofstee Norgerweg 73  8433LR  0516-421793

 

Dansen  Country Lindance club "The Greenheart Village"
  Mv. J. Visser  De Mandestraat 11 8432RA Haule    0516-577482

 

Darten Group Dikke Wille darten in het  Bruine Paard
  http://www.dikkewille.nl Email: info@dikkewille.nl

 

Dorpshuis "de Enter"
Leeksterweg 21 8433 KV Haulerwijk
Tel. 0516 421677
 

 

E.H.B.O.
 

 

Gymnastiek
  Gym, Sport, Spel.
J. Elsinga 0516-388495 / 06-55995251
Froukje v.d. Heide, tel. 0516-423326
Vrouwengymclub Haulerwijk
R. Kroes-Koenen Molenweg 6  8433 JG Haulerwijk 0516-422124
Vrouwengymclub Tertulia
Mevr. Berry Postema Koudenburgerweg 33 8433JV Haulerwijk 0516 422573 p.postema@hetnet.nl

 

Historische vereniging Haulerijk eo.
   

 

Kleindier "It Knyntsje"
 Voorz. S. Luchtenveld  Eikensingel 15 8433JJ Haulerwijk 0516 421637  www.knyntsje.nl   
Secretaris secretaris.knyntsje@live.nl

 

Kinderopvang 't Clowntje
 Laweijstraat 10   8433 KG Haulerwijk   0516-515200

 

Klusjesdienst Zorg,- & Dienstverlening
 Hr. E.P. Boersma  Eikensingel 14   8433JK   0516-421025

 

Karnavalsvereniging "De Earmtakken"

   onbekend 

 

Streek krant "Haulerwijk"
 Krant "Haulerwijk" 0516-422800

Inlevering adressen voor artikelen en advertentie(wijkstertjes):
Textiel Shop Marja Sl. de Bruineweg 6
Icono Bouwmarkt Fokkema Hoofdweg 30
W.H. Rooske Tj. van den Bergstraat 8
Per Fax 0516 - 422803
Nieuwsberichten liefst per diskette in formaat Word of WordPerfect.
of via Email: Maandblad Haulerwijk 

Fotograaf krant:   Jan Bies 0516 - 422500

Vermeldingen in de Activiteiten-agenda via: Mail

 

Kerkgenootschappen
 
Baptistengemeente
J. Groeneveld  De Splitting 4  8433JL  0516-421959
www.baptistengemeentehaulerwijk.nl
Onafhankelijk Baptisten Immanuel
Scriba L. Lise   Oosterwoldseweg 14 8433PV   0516-421913
www.obg-immanuel.nl  info@obg-immanuel.nl
Gerformeerde vrijgemaakte Kerk Postbus 55  8433ZT    421317       Dienstrooster

 

Muziekvereniging  "Excelsior"
 

 

Ondernemersvereniging
  Anita Nikolaas Kerkstraat 27  8433 LJ    Postbus 20 8433ZS     0516-422872  www.haulerwijk.nl   >ondernemers@haulerwijk.nl<
 
                                                            Verwijder de volgende tekens uit het emailadres  > <

 

St. Noord-Ned. Jagerskoor "Prins-Hendrik"
  Secr. Dhr. J. Ruiter de Hegen  50 8431 JR  Oosterwolde 0516-514197 JagerskoorPrinsHendrik@gmail.com

Het koor is opgericht in 1991. Het is een a-capella koor, d.w.z. zonder begeleidende muziek.

Het koor is genoemd naar de echtgenoot van wijlen Koningin Wilhelmina, vanwege zijn verdiensten als natuurbeschermer en zijn deskundigheid van de bosbouw.
Het koor bestaat thans uit 18 leden, die uit de drie noordelijke provincies komen, het geheel staat onder leiding van dhr. Albert Spa uit Oosterwolde.
Met optredens wil het koor op artistieke wijze te getuigen van de verbondenheid met de natuur, waar bij de jager, de boer en de visser een bijzondere plaats innemen. Hierdoor bestaat ons repertoire dan ook uit romantische Nederlands en Duitstalige volksliederen over de natuur en de jacht . Waarvan enkele met solo door koorleden, en dirigent.
Wij treden op bij jubilea, verjaardagen, diners en in de groene sector, maar ook in verzorging- en bejaardenhuizen. Ook geven wij diverse concerten in samenwerking met Jachthoorn blazers. Een voorbeeld is o.a. uitvoering van de St. Hubertus Miss.
Bij speciale gelegenheden worden ook andere liederen gezongen o.a. delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert. En op verzoek kerstliederen bij kerstdiners, kerstuitvoeringen e.d.

 

Ouderen
 PCOB
Dhr. F.Visser tel. Praam 16 8433 MC HAULERWIJK  0516 421347
Programma:
Ouderensoos
Mv. J. Oostingh vd Veen    Norgerweg 19  8433LM   0516-422294 jeoostingh@hetnet.nl
Programma:
 

 

Openbare Bibliotheek
Laweijstraat 17  8433 KE Haulerwijk  0516-422666

 

Paarden Sport
 Blauwe Bosruiters
M.Gerding-Jonker  0527-617577
Concours Hippique   www.chhaulerwijk.nl     info@chhaulerwijk.nl
Secr. H. de Vries, Bakkeveenseweg 11, 9343 TB Een-West   0527-617577

 

Peuterspeelzaal 't Kwettermest
 Laweijstraat 10a    0516-422692   8433KG
Secr. H. Boonstra-Viersen Ds. Groot Nibbelinkstraat 34  8433NE  0516-421280

 

Plaatselijke Belang vereniging "Vooruitgang"
 Postbus 5 8433 ZS.
Secretaris
Klaske Sikma   Tel.nr. 0516-422436.
Contactpersoon voor de knelpunten
Klaske Sikma   Tel.nr. 0516-422436
Zie Vooruitgang

 

Schildersclub
 Secr. R. van Dijk-Albus    Opzienersweg 13  8433PL  0516-422687  www.rievandijk.nl

 

Schaats en Skeelervereniging "De Draai Haulerwijk"
Secr. A. van Loon  Dorpsstraat 17   8432PM    577405

 

Speel-o-theek De FiereFluit
 Laweijstraat 10  8433KG  0516-438149 tijdens openingsuren
Secr.
Hettie Alberts Elleboogvaart 9 8433 LT    0516-421261 flierefluit@scala-welzijn.nl
Openingstijden: donderdags van 14:45-16:00 en 19:15-20:15

 

Sporthal "de Bongerd"
 Leeksterweg 23a  8433KV   0516-422009 info@laco-boekhorst.nl  www.sportiefgenieten.nl

 

Sportpark "de Hichte"
 Scheidingsreed 1 8433LX Haulerwijk  0516 422809

 

Tennispark "de Hichte"
 

 

Toneelvereniging Frysk & Frij
 

 

Begraafplaats Eikenhof
  St. beheer begraafplaats Haulerwijk:  K. Drenth, Kerkstraat 26, 8433 LJ Haulerwijk, tel. 0516-422331, website: www.begraafplaatshaulerwijk.nl

 

Uitvaartvereniging 
 

 

Vakbonden
 FNV Bondgenoten
A. Reinders  Ds. Groot Nibbelinkstraat 19  8433NE  0516-421304
FNV Bouw en Hout
S. Akker     De Fenne 6  8434 PD Waskemeer  0516422634
CNV Hout en Bouw
Vraagbaak L.Koopmans Appelscha tel.0516-431986

 

Voetbal
 v.v. Haulerwijk
Secr. H. Hut Sl. de Bruineweg 48  8433ME  0516-422551
  vvhaulerwijk.nl
v.v. Haulerwijkster Boys
Secr.  H. Hut  Sl de Bruineweg 48  8433ME 0516 422551  heine@xs4all.nl
Haulerwijkster Jeugd combinatie
Secr. J. Kroes Leeksterweg 21  8433KV Haulerwijk  0516422457

 

Vogelvereniging "Ons genoegen"
 

 

Volksdansen
 Dounswille
J. Bergsma-Jutstra Meester Zuidemastraat 61  8433MN   0516-422002

 

Volkstuinvereniging "T nwille"
 J. W. Kuijer  Norgerweg 22   8433 LM Haulerwijk   0516-421307

 

Vrouwenorganisaties
 
Geref. Vrouwenvereniging
Secr. G. Vogelaar-v/d Wal   Opzienersweg 36  8433PM   0516-422351
Baptisten Zusterkring afd. Haulerwijk
H. Bergsma   Bosweer 12  8426CK Appelscha  0516432030
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen   
Secr. K. Kraak-Wendrich  Opzienersweg 26  8433 PM   0516-423102
kath.kraak@gmail.com

 

IJsbaan
 Stichting Evenemententerrein Haulerwijk
R. Fabriek    Slinke 5  8433 LW    0516-422665

 

IJsclub  -  Baan
  Snikke 8 te Haulerwijk  (05156) 423166 www.ijsclubhaulerwijk.nl  info@ijsclubhaulerwijk.nl
Nooitgedagt
R. Fabriek    Slinke 5  8433 LW    0516-422665
Stichting Evenmententerrein Haulerwijk
R. Fabriek    Slinke 5  8433 LW    0516-422665
 Skeelervereniging de draai te Haulerwijk

 

Zangverenigingen
 DE FEANSJONGERS

Wist u dat er in ons dorp een zangkoor actief is? Een dorpskoor met een gemakkelijk in het gehoor liggend repertoire en shanty liedjes, zingt met de welluidende naam

DE FEANSJONGERS    

Het koor werd opgericht in april 2002, op initiatief van Aljo van Leeuwen leider en accordeonist. Hij wist een aantal mensen enthousiast te maken om te gaan zingen.
Op dit moment bestaat onze koor uit 23 mannen en 12 vrouwen.Het streven is om de club te laten groeien naar 50 zanglustigen Ook zouden meerdere mensen die een muziekinstrument kunnen bespelen van harte welkom zijn. Het repertoire van de club bestaat, uit zeemansliedjes in het Nederlands, Engels en Duits, verder uit Friestalige liedjes en diverse liedjes in het dialect.
Ondertussen hebben de koorleden allemaal nieuwe kleding met het logo van de FEANSJONGERS wat te bewonderen was op de Veendag 2003.

Voor het lid worden van dit dorpskoor wordt een bedrag van 5,= per maand gevraagd. Wilt u meezingen, ook als u denkt dat u het niet kunt, ga het toch eens proberen.
Vanaf september tot mei bent u van harte welkom in het dorpshuis de Enter op de woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur.

Noord-Ned. Jagerskoor Prins Hendrik
Secr. J Ruiter De Hegen 50 8431JR Oosterwolde 0516 514197  jan-ruiter@Planet.nl
Zangkoor Plattelands vrouwen "Nim it sa 't is"
F. v/d Wal-v/d Heide   Meester Jongbloedstraat 26 8433NB   0516-421255

 

Zonnebloem afd. Haulerwijk
  Rixt Meijer Mr Zuidemastraat 65 8433 MN Haulerwijk Rixthilbrand@kpnplanet.nl

 

Zwemmen
 Openluchtbad Haulewelle.nl   Kerkstraat 19a   8433LJ   0516-421730
 
Zwemclub de Wellerobben
Leistra B. tel 0516-4215947 Elleboogsvaart 12 in Haulerwijk.

De Wellerobben maakt zomers gebruik van buitenbad zwembad Haulewelle te Haulerwijk. Ook 's winters kunt u zwemmen, dan maakt de Wellerobben gebruik van De Boekhorst in Oosterwolde. Niet alleen wordt er wedstrijden gezwommen ook kunt u recreatief zwemmen onder begeleiding van trainers, uw conditie blijft zo optimaal.
 

 
Aangepast zoeken
Heeft op of aanmerkingen laat het horen.
Indien u links naar uw sites heeft die u hier kwijt wilt, zend ze op.

Zend uw opmerkingen, berichten en foto's via email naar de
Voor het eerst op het Web 01-01-2001.    Deze Web is voor het laatst bijgewerkt op 07-11-2021
De webmaster behoudt zich de vrijheid om zelf te oordelen als uw ingezonden stukken worden geplaatst of niet.  

Opgemaakt met beeldscherm resolutie 24 Bits 1024x768