Historische
vereniging
Haulerwijk
en omstreken
Site Meter
 
Trilkerbijbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra beschrijvingen opgenomen foto's.

01Hwk092

 

Houten bruggetje
Over de Muddenwijk dit is thans bij Hoofdweg boven 27.
Voor de wal ligt het beurtschip van Sake van der Wal..
01Hwk094

 

Gezicht op de brug van Haulerwijk-beneden.
Op deze foto zien we de snikke van Rienk Sandburg; deze woonde toen op wat nu de Breebergweg 11 is.
Op de snikke staan Rienk Sandburg en naast hem Hendrik Bastiaan Venema en op de wal Rintje (een broer van Rienk).
Links het huis van Venema, varkenshandelaar en slager. Later zijn van dit huis 2 huizen gemaakt.
In het kliene huisje naast het Ned. Herv. Lokaal woonde Jan Hofman, de fietsenmaker.
01Hwk167 Herstel van de houten brug.
Linkerkant; Derde van links Roel Reinders aannemmer van de nieuwe brug.
Daarachter blootshoofd Bakker Lammert Boonstra.

Uit het boek "Haulerwijk en Waskemeer in aansichten van Bert van den Berg. Volgende tekst.

25. De houten klapbrug zal worden vervangen door een ijzeren. Werkers en toeschouwers, van links naar rechts op de foto: Jac. Bosma, Sikke J. van der Mei, Rink van der Wal, Roel Reinders, bakker Lammert Boonstra (zonder pet), aan de lier Joeke R. van der Mei en boven op de brug staat Jan R. van der Mei. Rechts op de foto, bij de auto, zien we onder anderen: Sietse Moes en het grootste meisje is Grietje H. Berga.  1927

 

01Hwk206

 

Gezicht op de ijzeren brug, met rechts het Bruine Paard.
54Hwk075 Dr. Jan Rudolph Slotemaker de Bru´ne
geboorteplaats Sliedrecht, 6 mei 1869
overlijdensplaats Wassenaar, 1 mei 1941

Opleiding lagere school te Sliedrecht
Voortgezet onderwijs gymnasium te Haarlem, van 1882 tot 1888
Academische studie theologie (gepromoveerd op dissertatie) Rijksuniversiteit Utrecht, van 1889 tot 26 juni 1894

Personalia wijziging in naam en/of titulatuur
Bij K.B. van 26 juni 1889, nr. 28 werd toegestaan 'de Bru´ne' aan de achternaam 'Slotemaker' toe te voegen
opmerkingen over de naam en/of titel uitspraak achternaam: Slotemaker de Bruune

Levensbeschouwing Nederlands Hervormd: ethisch-orthodox. Hervormd predikant, theoloog en vooraanstaand CHU-politicus. Kwam als jong predikant in het Friese veengebied (haulerwijk) in aanraking met de grote sociale noden. Schreef een werk over christelijke sociale politiek en werd docent van het CNV. In 1916 hoogleraar theologie in Utrecht en in 1922 Eerste Kamerlid. Als minister van Arbeid in het kabinet-De Geer I i voerde hij in 1929 de eerder tot stand gekomen Ziektewet in. Als minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn i was hij medeverantwoordelijk voor diverse verlagingen van de steun aan werklozen. In 1935 volgde hij Marchant op als minister van Onderwijs. Stond niet bekend als een krachtig bewindspersoon. Opvallende verschijning door zijn lange baard. Irenische man, die tamelijk ijdel en lang van stof was.

Wanneer hij in Sept. 1894, 25 jaar oud, te Haulerwijk in Friesland zijn loopbaan in de Hervormde Kerk begint, heeft hij daarmee een stap gedaan, die hem tekent. Haulerwijk nam hij aan, omdat deze gemeente totaal verwaarloosd en verarmd was. ĹEr was geen Bijbel, geen Doop, geen Avondmaal, geen geestelijk levenĺ getuigde hij later eens. Hij leefde er Ĺtemidden van sociaal-ellendigen, die steeds weer over sociale oplossingen spraken, zo als die overal de ronde dedenĺ.

Woonplaats(en)/adres(sen)
- Haulerwijk (Frl.), van 1894 tot 1897
- Beilen (Dr.), van 1897 tot 1900
- Middelburg, van 1900 tot 1903
- Nijmegen, van 1903 tot 1907
- Utrecht. Weistraat 132, vanaf 1907
- Utrecht, Van Hogendorpstraat 22, omstreeks 1923
- 's-Gravenhage, Jozef IsraŰlslaan 54, omstreeks 1928
- Wassenaar, Groot Hoefijzerlaan 48, omstreeks 1931
- Wassenaar, Teylingerhoflaan 23, omstreeks 1938

CHU in de periode 1922-1941: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, partijvoorzitter
Partij/stroming CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1917
- predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Haulerwijk (Frl.), van 16 september 1894 tot 1897
- predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Beilen (Dr.), van 1897 tot april 1900
- predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Middelburg, van 22 april 1900 tot 1903
- predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Nijmegen, van 1903 tot oktober 1907
- predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht, van 23 oktober 1907 tot 24 september 1916
- docent sociale vraagstukken, Theologische faculteit Rijksuniversiteit Utrecht, vanaf 1908
- kerkelijk hoogleraar leerstellige godgeleerdheid en Nederlands kerkrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, van september 1916 tot 1926 (benoemd 30 mei 1916)
- lid Provinciale Staten van Utrecht, van 1 juli 1919 tot juli 1922
- Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zeeland, van 25 juli 1922 tot 18 september 1923
- lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 8 maart 1926
- minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 12 juni 1933
- Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1933 nummer 2 op de CHU-kandidatenlijst
- minister van Sociale Zaken, van 10 juni 1933 tot 31 juli 1935
- minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ad interim, van 18 mei 1935 tot 31 juli 1935 (na het aftreden van minister Marchant)
- minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 31 juli 1935 tot 25 juli 1939
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 24 juni 1937
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 1939 tot 30 april 1941

Eredoctoraten
- eredoctoraat Hus-Faculteit te Praag, 1937
- eredoctoraat Staatsuniversiteit van Debreczen (Hongarije), 4 oktober 1938

Zijn moeder kwam uit Friesland, de provincie waar hij zijn eerste beroeping als predikant had

Anekdotes
- Droeg een weelderige golvende baard. Toen hij enkele dagen voor 6 December als minister achter de regeringstafel stond met de afgevaardigde Effendi (die van indische afkomst was), zei het Kamerlid Moller: "Zie hier: Sint Nikolaas en Zwarte Piet"
- Slotemaker was geen sterk minister. Toen hij in 1935 van Sociale zaken overging naar Onderwijs werd hij 'Slotemaker de B.' genoemd, want de 'ru´ne' had hij op Sociale zaken achtergelaten.
- Over hem werd - vanwege zijn ijdelheid - het grapje verteld dat hij, bij de hemel aangekomen, aan Petrus vroeg: "Staat de fotograaf klaar?"

Ridderorden
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 30 augustus 1921
- Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 30 augustus 1939

Gehuwd te Sliedrecht, 23 augustus 1894 met C. de Jong, Cornelia, kinderen 3 zoons en 4 dochters
Naam vader N.A.C. Slotemaker, Nicolaas Ahasverus Cornelis
Naam moeder H.G. de Bru´ne, Hendrika Gerardina (oorspronkelijk: 'de Bruine')

 

52Hwk170

 

Buurtschipper met de plaatselijk jeugd op de foto.

De woning/winkel rechts is de van Weduwe Wedman.
De boerderij er naast is van Fokke van der Meulen. Later bouwde Jenne van de Meer hier een nieuwe woning. Thans Anno 2010 Fam. Van Drongelen.
01Hwk121

 

Gezicht op de c÷opepatieve zuivelfabriek "Hoop Op Zegen".
Links op de voorgrond de bakkerij van der Werff.
02Hwk151

 

Het uitrukken van de brandspuit bij een brand bij Wiebren Oenema aan de Slinke.

Willem Greving(smid)
Jan de Vries (wegwerker)
Jacob Spandaw (wagenmaker)
Gerke Vegelin (timmerman/aannemer)
Sietse Plazier.

 

01Hwk052

 

De stellingmolen van Friedus Ritsema.
De molen was een korenmolen.
De molen is in 1920 afgebroken.
1. Rink Rinks v/d Mei
2. Lammert Boonstra

Korenmolen te Haulerwijk.

Dit is de molen van van molenaar Friedus Ritsema (*27-08-1853 Haulerwijk) (ć08-05-1903 Haulerwijk), wiens broer Wierd Ritsema bakker was.
De molen is gebouwd door Friedus en Wierd Ritsema,waren molenbouwers van beroep alsmede hun vader Hindrik.
De molen stond achter de molenaars woning thans Kerkstraat nr 6 Haulerwijk. De molen was een korenmolen, na het overlijden van Friedus (1903) werd de molen verkocht aan Rink Joekes van der Mei.
De molen werd aangeduid als adressering;"de molen stond honderd meter ten westen van de hoofdbrug, ten zuiden van de vaart:
In 1910 kwam er een twintig paardekrachten petroleummotor in de molen. Op zaterdag 28 december 1912 werd bij logement Lambertus Kok (Het Bruine Paard) liet Rink Joekes van der Mei de wind-en stoomkorenmoren, met de twee jaar oude 20 pk petroleummotor, met woonhuis, schuur en erf verkopen.
De nieuwe eigenaar werd de heer Ottens, totdat de molen in 1920 op afbraak werd verkocht..
Links op de foto zien we nog net het huis van de familie Rink Koenen, nu Molenweg nr 6 to Haulerwijk.
De tannen op de foto zijn Rink Rinks van der Mei (in de volksmond Rink Sikkes genoemd) en rechts bakker Lammert Boonstra.

 

 

Waskemeer.
Herdenkingsmonument.
Haulerwijk met zicht op de Veenbaas.
Trilker.
Aangepast zoeken
Heeft op of aanmerkingen laat het horen.
Indien u links naar uw sites heeft die u hier kwijt wilt, zend ze op.

Zend uw opmerkingen, berichten en foto's via email naar de
Voor het eerst op het Web 01-01-2001.    Deze Web is voor het laatst bijgewerkt op 16-06-2019
De webmaster behoudt zich de vrijheid om zelf te oordelen als uw ingezonden stukken worden geplaatst of niet.  

Opgemaakt met beeldscherm resolutie 24 Bits 1024x768