Bezoek Tamara Stevens Cooke aan Haulerwijk

12-8-2009

Bezoek Tamara Cooke-Stevens aan Haulerwijk.
Organisatie ontvangst Historische vereniging en Plaatselijk belang.