Reactie's

Hallo

The books just arrived in the mail! They are beautiful! Thank you and the History Society for all your hard work. You have given me a memory of my father to cherish and a truly wonderful gift for my children and grandchildren.

With love and gratitude - Tamara Cooke - Stevens.

 

Boeken voor de dochter Tamara en haar Boek Jay kinderen van de Piloot van de Seattle Sleeper John Rodney Stevens.

Tamara Cooke Stevens

Hallo

Ik heb  vandaag het boek binnen. Ik wil jullie graag een compliment geven. Het is mooi gemaakt en geschreven. Je kunt met recht trots zijn op het jarenlange werk/onderzoek.

Hartelijke groet, Henriëtte van Dijk

Beste

Bij deze wil ik jullie complimenteren voor het boek "Vliegers op de vlucht".
Het moet een geweldige klus geweest zijn om de gebeurtenissen van 75 tot 80 jaar geleden zo gedetailleerd op papier te zetten.
En jullie hebben je niet beperkt tot de crash zelf, maar het verhaal ook nog eens geplaatst in de oorlogsgeschiedenis van Nederland en in het bijzonder Haulerwijk en omstreken.
Als oud-Haulerwijker heb ik hier veel van geleerd.
Hartelijk dank voor het schrijven van dit bijzondere boek.

Met vriendelijke groet, Rink Koenen - Zevenbergen

Dag

Naar ik aanneem is dit het mailadres van de auteurs Jan Slofstra en Jaap de Boer van het boek  "Vliegers op de vlucht".
Ik wil hierbij graag mijn waardering laten weten voor het qua uiterlijk prachtig uitgegeven boek. Maar zoveel temeer
over het vertellen van het verhaal van deze moedige mannen en vrouwen .
Met vriendelijke groet, Mw. L.Brouwer - de Boer
(dochter van Peet de Boer)

Dag

Blz.138. Betreffende Stanly Johnston.
De naam Kuiperslaan / reed komt mij onbekend voor.
Is dat het zandpad / reed  naast de graanmaalderij van de gebr. van der Wal  die achteruit liep naast het huis , wat direct naast de maalderij stond. (Red: Correct)
Het eerste huis links achteruit daar woonde Jan en .. Hofke Op het eind woonden de ouders (Anne en Neeltje Blaauw) van Appie (die bij schildersbedrijf Herder in Waskemeer heeft gewerkt) Jurjen.
Appie zijn vader heeft tot op hoge leeftijd in de turf in Fochteloërveen gewerkt.
De boerderij welke naast hun huis stond daar woonde in mijn jeugd ene vrijgezelle boer Bep Vreugdenhil.
Om het huis van Ariën (Arjen) de Boer liep een oud zandpad wat verderop overging in een zwarte sintelreed, welke bij een " T-splitsing" links om de garage van Jan Jonkman heen weer aan de hoofdweg van Haulerwijk naar Haulerwijk- Beneden uit kwam en komt. Rechtsaf, op de eerder benoemde splitsing, kwam je uit, ook dat was een sintelpad, recht tegenover waar Oudeman (later Peter Kok) de boerderij had. De weg door het Mandefjild was destijds nog een modderige zandreed welke in - ik meen- 1958 of 1959 een asfaltweg is geworden. Vanaf Kok uit bekeken - richting Haulerwijk (de Punt) had je links eerst de ontginningsschuur van Oudeman staan (deze heette Willem * (ster) en dat stond voor op de gevel). Deze schuur is in 1965 compleet afgebrand. Vervolgens kreeg je links (T.o. de Smidslaan) de boerderij waar eerst ook een Kok (geen directe familie van) boerde (deze boerderij is ook in 1958 of 1959 gebouwd), en waar later Auke en Zus Bergsma op kwamen te boeren. Het burgerhuisje wat er naast staat was een dienstwoning en is in 1969 gebouwd.

Verder compliment voor het mooie interessante boek.
En... vergeeft mij maar één kritisch puntje: was het niet mogelijk geweest om het eind van de zinnen recht onder elkaar te laten eindigen? Dit echter staat het grote compliment niet in de weg hoor! 😉

Vr.gr Heine.

Dag

Ik heb met veel plezier jullie boek gelezen. Het was nu ook precies de goede tijd van het jaar om dit te doen. Ik heb bewondering voor al het werk dat nodig is geweest om al deze informatie te verzamelen en te puzzelen hoe de zaken en feiten in elkaar passen.
Nogmaals hartelijk dank.
Hartelijke groet, Radboud Hafkenscheid - Opleider/adviseur/redacteur medezeggenschap

Beste

Via Douwe kreeg ik kortgeleden een exemplaar van “Vliegers op de vlucht”; een felicitatie is meer dan op zijn plaats! Het is een prachtig boek geworden, goed geschreven en mooi geïllustreerd. Aan alles laat zich aflezen dat hier jaren aan gewerkt is en dat er gefundeerd historisch onderzoek is verricht. Vaak zie je dat bestaande informatie eindeloos wordt ‘herkauwd’, maar in dit boek komen nieuwe feiten en verhalen naar voren, waardoor het een hele waardevolle bijdrage is aan de geschiedenis van de regio en van de luchtoorlog. Met recht een kroon op het werk!

Hartelijke groet, Alexander Tuinhout - SMAMF

Beste

Het pakketje heeft een hele reis door zuid-oost Brabant gemaakt voor het uiteindelijk bij ons is aangekomen.
Het adres was perfect en goed duidelijk, maar Post-Nl stuurde het toch naar Someren.
De wegen van Post-NL zijn ondoorgrondelijk zullen we maar zeggen.
Ik heb er doorheen gebladerd en was aangenaam verrast.
Fijn lettertype en mooi groot, dus ook voor de wat oudere lezer goed te lezen.
Bedankt voor het toezenden, komt in deze Corona-tijd goed van pas.

Met de vriendelijke groeten, Jaap Woortman
Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 - Documentatiegroep Volkel

Beste

Ik heb al 3/4 gelezen en het is een fenomenaal onderzoek en research werk, grote klasse.
groet Engbert ter Veld. Haulerwijk

Beste
Gefeliciteerd met jullie prachtige boek!
Overzichtelijk en zeer leesbaar, heb ik het bijna in een adem uitgelezen. Bijzonder, maar volkomen terecht, dat jullie heel veel vertellen over de helpers, die met gevaar voor eigen leven deden wat ze moesten doen.
Halbe Hageman Norg.

Hallo,
Ik heb net de boeken ontvangen. Wat een prachtig boek! Mijn complimenten, een mooi eerbetoon aan de bemanningsleden en de dappere mensen van het verzet.
Bedankt voor jullie enorme inzet om dit project voor elkaar te krijgen! Bedankt!
Groeten Gerrit Assies.

Krantenrecensies

Haulerwijk mei 2020
Haulerwijk mei 2020
Haulerwijk mei 2020
De Sluiswachter
De Sluiswachter
Woudkland 28 april
Drachster Courant & Woudkland april 2020
Woudkland 28 april
Drachster Courant & Woudkland april 2020
Woudkland 28 april
Drachster Courant & Woudkland april 2020

Ingezonden

Bocke (Wilt) Dijkstra

Op zondag 26 november 1944 is een Amerikaans vliegtuig in Midden Haulerwijk neergestort en zijn negen parachutisten in de omgeving neergekomen.

Op deze zondag was ik bij mijn oom en tante Jisk en Afke de Vries op visite. Ze woonden in Haulerwijk aan de Hoofdweg Boven 28 aan de noordkant van de vaart en de boerderij staat ± 40 m. van de Hoofdweg.
Wij woonden in De Biskop Bakkeveen onder de rook van Haulerwijk Beneden; het huidige Waskemeer.
Ik was er ’s morgens lopend gekomen, zoals we wel vaker deden om op visite te gaan.
De loopafstand van ± 6 km. Op de bewuste datum was ik 11 jaar.
Wat heb ik gezien van het neergekomen vliegtuig en van de parachutisten?
Omstreeks half twaalf tijdens het koffiedrinken hoorden we een enorme knal. We renden meteen naar buiten en zagen een vliegtuig met een grommend geluid laag in westelijke richting vliegen. In oostelijke richting zagen we een parachutist in de lucht.
Naast de percelen grasland van de boerderij van mijn oom lag een ijsbaan, gescheiden door een wijk (veenkanaal). Op de ijsbaan is nu een nieuwe woonwijk.
We zagen de parachutist neerkomen op het eind van de ijsbaan. Er gingen vrij snel mensen naar toe.
Enige tijd later zagen we de politieagent K. de Vree, die op wacht stond bij de woning en winkel van J. Fokkema, Hoofdweg Boven 13, richting de ijsbaan lopen. Daar is nu drukkerij Deddens gevestigd.
De reactie van mijn oom was: “nu wordt het moeilijk voor de parachutist om nog te kunnen ontsnappen”.
Na enige tijd ± 15 minuten kwam de politieagent terug met enige mensen en men heeft de parachute meegenomen. De parachute werd naar de woning van S. v.d. Wal vrachtvaarder/rijder, buurman van mijn oom en tante gebracht.
Voor het eerst in mijn leven heb ik dichtbij een parachute gezien. De parachutist was naar onze mening verdwenen.
Later bleek dat het de tweede piloot Dean Barker was. Het vliegtuig is in Midden-Haulerwijk ten noorden van het Blauwe Bos neergestort. In de namiddag ben ik naar huis teruggekeerd.
Midden Haulerwijk zag ik tegen het Blauwe Bos het neergekomen vliegtuig nog branden.
Als jongen van 11 jaar vond ik het wel angstig om naar huis terug te lopen.

Bocke - Voorheen woonachtig in De Biskop, onder de rook van Haulerwijk Beneden.; nu Waskemeer. Surhuisterveen, 20 augustus 2009

Red. Er zijn meer mensen geweest die een laag overvliegend vliegtuig hebben gezien, doch dit kan de Seattle Sleeper niet zijn geweest. De Crew had dan onmogelijk terecht kunnen komen op de bekend zijnde locatie's. Zie ook noot 91 in het boek.

Van Koos Woering

Ik wil jullie iets laten zien, o.a. 2 foto’s van de helm die Quilla Reed droeg tijden zijn raid naar Duitsland en hij met zijn vliegtuig werd neergeschoten. Deze helm heeft mijn vader met nog enkele dingen (o.a. een heel klein kompas en zijn parachute die mijn moeder heeft vermaakt tot trouwjurk) van hem gekregen. Quilla Reed was hier jaren geleden in Nederland samen met zijn vrouw Elisabeth voor een reünies in Haulerwijk. Mijn echtgenote en ik hebben Reed met zijn vrouw van Amsterdam naar Haulerwijk gebracht. Mijn vader was daar ook op deze reünies (mijn vader helemaal rechts naast Reed).

Foto’s zijn echte memorabilia en beslist geen kopieën.

Ik heb samen met mijn vader 3 dagen door Drenthe en Friesland gezworven om al zijn herinneringen uit de oorlog op te zoeken.

M vr. gr. Koos Woering. Alkmaar.

Helm geheel van Reed
Helm geheel van Quilla Reed
Helm geheel van Reed
Helm geheel van Quilla Reed
Helm geheel van Reed
Helm geheel van Quilla Reed
Detail Helm Reed
Detail Helm Reed
Detail Helm Reed
Detail Helm Reed
Detail Helm Reed
Detail Helm Reed
Reed met o.a. mijn vader renunie Haulerwijk
Reünie te Haulerwijk. 1. Margje Hadderingh 2. Joke Rodenboog 3. Jacobus Woering 4. Quilla Reed 5. Hendrik Woering
Reed met o.a. mijn vader renunie Haulerwijk
Reünie te Haulerwijk. 1. Margje Hadderingh 2. Joke Rodenboog 3. Jacobus Woering 4. Quilla Reed 5. Hendrik Woering
Reed met o.a. mijn vader renunie Haulerwijk
Reünie te Haulerwijk. 1. Margje Hadderingh 2. Joke Rodenboog 3. Jacobus Woering 4. Quilla Reed 5. Hendrik Woering

Aanvulling

De volgende afbeelding op pagina 206 is in het boek inverse afgedrukt voor duidelijker weergave, ogrigneel is de blauwe versie

Veenhuizen inverse
Veenhuizen Blauwe weergave
Kaart Veenhuizen
Kaart Veenhuizen (gedeeltelijk)
Kaart Veenhuizen
Kaart Veenhuizen (gedeeltelijk)
Kaart Veenhuizen
Kaart Veenhuizen (gedeeltelijk)

Errata

Helemaal bovenaan bladzijde 136 zijn de volgende twee zinnen weggevallen:

Een bijzonder ooggetuigenverslag is van de hand van Cornelis de Vree, opperwachtmeester van de Staatspolitie, woonachtig in Beneden-Haulerwijk, maar samen met een aantal collega’s deel uitmakend van de politiepost Boven-Haulerwijk. Wij citeren dat deel van zijn verslag dat betrekking heeft op de gebeurtenissen rondom het neerstorten van de Seattle Sleeper:
     ‘Op zondag 26 november was ik van 8.00-13.00 uur belast met de bewaking van de
     woning en winkel van Fokkema.111 Ik bevond mij daartoe in de huiskamer, gelegen
     aan de weg naast de winkel enzovoort

Het onderschrift van de foto op bladzijde 200 van ‘Vliegers op de vlucht’ moet luiden:
Familie Jans Assies

De zonen van Jans Assies waren zeer actief in het verzet: V.l.n.r.: Gerrit (boswachter Veenhuizen/KP-leider Steenwijk), Jan († 1939), Ab (leider LO gem. Norg), Max (gefusilleerd bij Overveen in juni 1944). Jans Assies zelf kwam om in het concentratiekamp Neuengamme.