Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging “Passage”
Secr: H. van der Meer Praam 4 8433 HA Haulerwijk
iedere 3e woensdagavond van de maand(september t/m april)
PASSAGE is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken lezen, musea bezoeken, wandelen, fietsen en de eigen creativiteit ontwikkelen. Kom eens een keer onze vergaderingen bezoeken.