Ouderensoos Haulerwijk 2014-2015

(De middagen worden gehouden in Sinnehiem, aanvang 14.00 uur)

2015

 
09-09

Zangduo Anne en Marita met Nederlandstalige en Groningstalige muziek

14-10

dhr. F. van der Mei, Wijnjewoude     verzorgd een lezing met dia’s over Cornelis Jetses en it Fryske boerenlibben.

11-11

Spilersnocht, Drachten   met Friese en Nederlandse meezingers.

09-12 Bingo.

2016

 
13-01

dhr. Hans Jonker, Oosterwolde   verzorgdeen lezing.

10-02

Duo De WiJos, zang enmuziek

11-03

Gezamenlijke feestmiddag met de soos Waskemeer in Waskemeer.

13-04

Tieners Van Vroeger, zij brengen een revue speciaal voor ouderen. Een revue van toen u zelf nog een tiener was, met zang-dans gekostumeerd bal en veel meer.